STEFANOVIĆ: ,,Svako fizičko lice može doći na udar provere imovine”; POREZ I DO 75 %

Ministar unutrašnjih poslova danas je izjavio da svako fizičko lice može doći na ,,udar provere“ imovine i da će poreska stopa za nelegalno stečenu imovinu biti 75%.

Stefanović kaže da se: ,,Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu bavi imovinom za koju fizičko lice ne može da dokaže da je zakonita.”

U tom cilju kaže da se uspostavlja efikasniji mehanizam za utvrđivanje imovine fizičkog lica u slučaju gde se čini verovatnim da je to lice steklo imovinu veću od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za period od tri godine.

,,To naravno ne isključuje obavezu Poreske uprave da utvrđuje da li je neko platio porez i na drugi iznos imovine”, saopštava Stefanović i objašnjava da je ovo dokazivanje dvostepeno:

,,Prvo Poreska uprava mora da učini verovatnim i dokaže da je lice steklo imovinu veću od 150.000 evra, a onda je teret dokazivanja na fizičkom licu.”

Dalje navodi da Poreska uprava ima pravo da podnese krivičnu prijavu tužilaštvu ako inspektor posumnja da je imovina stečena nezakonitim putem.

Ministar je rekao da će poreska stopa za nelegalnu imovinu biti 75% i da će se u Poreskoj upravi formirati jedinice koje će utvrđivati sve činjenice.

,,Svaki građanin može doći pod udar provere imovine, s obzirom da je formulacija na neki način pozajmljena iz građanskog prava – da se učini verovatnim. Dakle, ne mora da postoji osnovana sumnja ili sumnja”- zaključio je Stefanović.

Vlada Srbije, Ministarstvo finansija i Poreske uprave će nadgledati da se ,,kontrola vrši pravično.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati