Nela Kuburović: Imovina svih biće pod lupom; SVE O NOVOM ZAKONU O POREKLU IMOVINE

Ministarka pravde, Nela Kuburović izjavila je da prvo treba ispitati one za koje se smatra da su nelegalno stekli imovinu, uključujući i ljude na državnim i političkim pozicijama.

Ona kaže da je svako pod lupom ovog zakona: ,,Imovina svih onih za koje postoji sumnja da su nezakonito stekli svoje bogatstvo ili onih koji obavljaju važne državne i političke funkcije treba da bude preispitana pre svih. U svakom trenutku stojim na raspolaganju nadležnim organima da odgovorim na sva njihova pitanja u vezi sa imovinom koju imam. Svako od nas je pod lupom ovog zakona i svaki građanin ima pravo, ako ima sumnje, da uperi prstom u bilo koga”.

Na ovu proveru mogu biti stavljeni i ministri koji tvrde da su ,,mirni i jedva čekaju da ih nadležni provere”.

Tako se ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović prijavio da bude prvi na spisku provere: ,,Više puta dosad sam Agenciji za borbu protiv korupcije, medijima i javnosti predstavljao svoju i imovinu članova moje porodice, a radim to i svake godine u skladu sa zakonom. Sasvim je prirodno da Poreska uprava kontroliše svakoga, a da preventivno proveri i članove Vlade i naše porodice. Moja porodica i ja možemo da budemo prvi na listi za proveru”.

Njegov primer podržavanja zakona sledile su i ostale kolege, među njima i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović koji takođe govori da može prvi na proveru.

Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kaže: ,,Monaški sam spokojan tim povodom.”

Predlog Zakona o poreklu imovine sadrži sledeće stavke:

  • Teret dokazivanja uvećanja imovine u odnosu na prijavljene prihode fizičkog lica je na Poreskoj upravi, a na fizičkom licu je teret dokazivanja da je na zakonit način steklo imovinu
  • Postupke će voditi posebno odeljenje, jedinica u okviru Poreske uprave
  • Uzima se u obzir celokupna imovina: nepokretne stvari, udeli u pravnom licu, oprema za obavljanje samostalne delatnosti, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, štedni ulozi i gotov novac
  • Postupak utvrđivanja imovine i posebnog poreza pokreće se i vodi po službenoj dužnosti
  • Predmet ispitivanja biće imovina veća od 150.000 evra stečena za tri godine, a za koju vlasnik ne može da dokaze da je stečena zakonito
  • Po okončanju postupka, ako se utvrdi postojanje nezakonito stečene imovine, donosi se rešenje o utvrđivanju posebnog poreza
  • Predložena zakonska rešenja se odnose na sve građane
  • Ako se u postupku utvrđivanja imovine utvrdi postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo, jedinica PU o tome obaveštava policiju, tužilaštvo
  • Na imovinu, čije poreklo ne može da se dokaže, plaćaće se porez od 75 odsto od njene procenjene vrednosti
  • Nema vremenskog ograničenja za primenu zakona, zakon će se primenjivati retroaktivno

Za one koji ne dostave tražene podatke u roku koji odredi Poreska uprava, kazne se kreću od 55 000 do dva miliona dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rezultati