ŠTA SE DEŠAVA SA UPLATAMA ?? I NEKA PRAVNA LICA NISU DOBILA POMOĆ OD DRŽAVE !

Korisnici mera predviđeni uredbom su privredni subjekti u privatnom sektoru tj. svi privredni subjekti, koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava …

Kako je sve veći broj i PRAVNIH lica, PORED FIZIČKIH LICA I PENZIONERA, KOJA NISU DOBILA JOŠ UVEK NIKAKVU POMOĆ radi ublažavanja posledica usled pandemije, morali smo da se obratimo za odgovore KABINETU PREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE i BEOGRADA.

NAPOMINJEMO DA SMO ZBOG OVOG PROBLEMA I OTVORENIH AKTUELNIH PITANJA, KAO REDKACIJA NA ČELU SA GLAVNOM UREDNICOM, VIŠE PUTA KONTAKTIRALI PORESKU UPRAVU I KABINET DIREKTORA PORESKE UPRAVE, ALI SMO OSTALI , DO DANAŠNJEG DANA, BEZ IKAKVOG ODGOVORA.

Zato je sagovornik NAŠIH PORALA – IVENSE MEDIA GROUP bila VIDOSAVA DŽAGIĆ iz Kabineta predsednikaPrivredne Komore Srbije / Privredne Komore Beograda.

Kod nedoumice i prvog pitanja – KOJA to PRAVNA LICA IMAJU PRAVA NA MERE I POMOĆ DRŽAVE PROPISANE UREDBOM, Vidosava izjavljuje da:

“PRAVO NA KORIŠĆENJE MERA IMAJU SVI PRIVREDNI SUBJEKTI (UKLJUČUJUĆI I NEPROFITNE ORGANIZACIJE) UKOLIKO NISU NA SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA.

– Član2. Tačka 1. Uredbe, ŠTO ZNAČI I UDRUŽENJA I FONDACIJE, SPORTSKE ORGANIZACIJE… što je i SAM MINISTAR ~ SINIŠA MALI VIŠE PUTA U PITANJIMA I ODGOVORIMA POTVRDIO .

Dalje izjavljuje da su ovaj problem razmatrale i stručne službe PKS pa navodi:

-“Na osnovu uvida stručne službe Privredne komore Srbije u navode iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, obaveštavamo Vas da su korisnici mera predviđeni uredbom privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti, koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.”

“Nadalje, Član 19a Uredbe predviđa da privredni subjekti u privatnom sektoru koji su, u periodu od dana stupanja na snagu Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), zaključno sa danom stupanja na snagu ove uredbe, brisani sa Spiska korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava, koja se vodi kao elektronska baza podataka kod Uprave za trezor, stiču pravo na otvaranje posebnog namenskog računa iz člana 13. st. 2. i 3. ove uredbe, kao i na fiskalne pogodnosti i direktna davanja pod uslovima propisanim ovom uredbom.

S obzirom na navedeni problem, upućujemo Vas da se obratite nadležnoj Poreskoj upravi” – zaključila je VIDOSAVA.

Kao što je navedeno PORESKA UPRAVA SE NE OGLAŠAVA I OSTALI SMO BEZ ODGOVORA od njih KOD OVIH PROBLEMA.

GLEDAJUĆI UREDBU, JASNO JE NAVEDENO KO NEMA PRAVA NA MERE.

-“Privredni subjekti koji nemaju pravo da koriste mere države definisane Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru su velika pravna lica.To su:

  • banke,
  • društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
  • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
  • davaoci finansijskog lizinga,
  • platne institucije i institucije elektronskog novca,
  • privredni subjekti korisnici javnih sredstava, koji su utvrđeni Spiskom korisnika javnih sredstava.

SVI OSTALI IMAJU PRAVO DA KORISTE MERE I POMOĆ.

U SKLADU SA ZAKONIMA, IZJAVAMA MINISTRA MALOGA I UREDBOM DONETU OD STRANE VLADE, KOJU SMO MI OBJAVILI U CELOSTI,  na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 :

“Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne
pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe ukoliko su pre 15. marta 2020.
godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije,
odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.”

Član 2. 1) privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), i to:

“Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa odredbama ove uredbe. “

– “Privredni subjekti u privatnom sektoru koji inače nemaju obavezu da podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene, biće automatski prijavljeni na mere, bez pomenute procedure.”

Te su stoga UVERAVALI IZ PORESKE UPRAVE DA JE POTREBNO SAMO DA IZABEREMO BANKU KLIKOM IZ APLIKACIJE E-POREZI, PRILIKOM PRIJAVE, DA BISMO IZABRALI ISTU KOJA ĆE OTVORITI COVID19 RAČUN DA BI NA ISTI SREDSTVA PRISTIGLA …

“PRAVO NA KORIŠĆENJE MERA IMAJU SVI PRIVREDNI SUBJEKTI (UKLJUČUJUĆI I NEPROFITNE ORGANIZACIJE) UKOLIKO NISU NA SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA. – Član2. Tačka 1. Uredbe . ”

Za mnoga pravna lica sa različitom REGISTROVANOM PRAVNOM FORMOM covid19 računi i jesu otvoreni – aktivirani, ali UPLATE NISU STIGLE TJ. OBEĆANA POMOĆ DRŽAVE NIJE PRUŽENA SVIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA PREMA NAPRED CITIRANOJ UREDBI.

ZAŠTO JE DOŠLO DO TOGA, KAKO, KO JE ODLUČIO O TOME, DA LI JE DRŽAVA OSTALA BEZ SREDSTAVA … ITD. JOŠ UVEK SE NE ZNA.

O ovoj temi još ćemo izveštavati i pomno pratiti sva dešavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati