Da li se nalazite na spisku Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ?? EVO KO JE NA UDARU !!

Kreiran je spisak, podnet je zahtev tj. Uprava je tražila od banaka na uvid sve sporne transakcije od 1. januara 2019. godine. Evo ko je sve na udaru !

Na spisku Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, našli su se medijski radnici, nevladine organizacije, udruženja građana … tačnije 20 ljudi – pojedinaca i 37 organizacija ili udruženja koji se dovode u vezu sa pranjem prljavog novca.

Na spisku su: NUNS, UNS, CINS, BIRN, KRIK, CRTA, Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija, Novosadska novinarska škola, Evropski pokret u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Građanske inicijative, Vojvođanski građanski centar, Inicijativa mladih za ljudska prava.

Podaci se traže i za Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom), Centar za evroantlantske studije ( CEAS ), Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, Centar za vladavinu prava, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, LIBEK, CANVAS , Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Helsinški odbor za ljudska prava.

Što se tiče pojedinaca, podatke su zatražili za novinare Slobodana Georgieva, Biljanu Stepanović, Branka Čečena, Vukašina Obradovića, dok su na spisku, između ostalih, i političar Vuk Jeremić, reditelj Andrej Nosov, Jelena Milić iz CEAS , advokat Ivan Ninić.

Traže se podaci i o produkcijskoj kući Non Aligned Films , Trag fondaciji, Fondaciji Katalist, Fondacija Sloboda štampe.

Uprava traži promet po dinarskom i deviznom računu, uključujući ukupno po godini, sa navedenim osnovama priliva i odliva i podatke po čijem nalogu se vrše uplate i u čiju korist se vrše isplate, podatke o ovlašćenim licima i “da li su navedena lica ovlašćena po računima drugih lica”, čak i da li imaju sef i, kako se navodi, “sve druge korisne podatke”.

-“Ovo je kriminalizacija ljudi i medija. Državna institucija koja je osnovana da bi se bavila organizovanim kriminalom i sprečavanjem pranja novca i terorizma, bavi se ljudima i organizacijama koji su vrlo dobro poznati javnosti” komentarisao je novinar Georgijev koji se našao na pomenutom spisku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati