OBIČAJI I PORUKE ZA BADNJI DAN I BOŽIĆ; U BEOGRADU naložen BADNJAK ispred HRAMA SVETOG SAVE

Pravoslavni vernici u Srbiji danas slave Badnji dan kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerja uoči Božića. Ovo su najradosniji hrišćanski praznici i povod za veselje kada označavamo rođenja Isusa, Božijeg sina.

Kao što znamo iz predanja, kakav je i običaj i tradicija – na­ve­če Bad­njeg dana, na Bad­nje ve­če, lo­ži se bad­njak. Ovo mla­do dr­vo, obič­no hra­sto­vo, sim­bo­li­še Hri­sta i nje­gov ula­zak u svet. Lo­že­nje bad­nja­ka pred­sta­vlja to­pli­nu Hri­sto­ve lju­ba­vi. Za­tim, bad­njak je pod­se­ća­nje na dr­vo ko­je su pa­stiri do­ne­li u pe­ći­nu i ko­je je pra­ved­ni Jo­sif za­lo­žio ka­ko bi se tek ro­đe­ni Bo­go­mla­de­nac za­gre­jao u hlad­noj pe­ći­ni. Badnjak je simbol novog života i nade. Ima još jed­no tu­ma­če­nje: bad­njak je na­go­ve­štaj Hri­sto­vog stra­da­nja i Nje­go­vog Kr­sta. Ime badnjak povezano je sa rečju “bdeti” (stsl. bad) budući da se na taj dan bdelo čekajući rođenje Gospoda i Spasa Isusa Hrista. Sla­ma ko­ja se uno­si u ku­ću pod­se­ća­nje je na onu sla­mu iz ja­sa­la na ko­ju je Pre­sve­ta Bo­go­ro­di­ca po­lo­ži­la tek ro­đe­nog Go­spo­da. Ta­mjan ko­jim se ka­di ku­ća, kao i da­ro­vi ko­ji se sta­vlja­ju u sla­mu, pod­se­ća­nje su na da­ro­ve ko­je su do­ne­li mu­dra­ci sa Is­to­ka i nji­ma da­ro­va­li No­vo­ro­đe­nog Hri­sta.

Tradicionalno paljenje badnjaka na Badnji dan organizovano je danas i ove godine, oko 16 časova ispred Hrama Svetog Save u Beogradu, u prisustvu sveštenstva Srpske pravoslavne crkve (SPC) i manjeg broja vernika.

Zbog pandemije korona virusa vidno je smanjen broj prisutnih ispred Hrama.

Vernici koji su odlučili da prisustvuju paljenju badnjaka, pridržavali su se epidemioloških mera i većina njih je nosila maske.

Badnjak je osveštao mitropolit dabrobosanski Hrizostom, koji posle smrti patrijarha Irineja predsedava Sinodu SPC.

 -“Smisao i poruka ovoga praznika je da Bog silazi na zemlju. Zemlja je najsvetlija tačka u orbiti jer je Bog izabrao Zemlju da ona bude podnožje njegovim nogama i zato čuvajmo ovaj svet, našu zemlju, prirodu” – jedna je od svetih poruka na ovaj važan dan.

„Božić je prilika da sve te nevolje odagnamo od sebe i damo sebi više radosti i veselja u našim domovima, porodicama, narodu i našoj crkvi. Pobedićemo sve, milošću i blagoslovom Božijim, jer Bog je došao da bude s nama i zato se radujmo i večeras i sutra i sve naredne dane“, rekao je mitropolit Hrizostom.

Redakcija i uredništvo ~ IVENSE MEDIA GROUP želi svim vernicima srećno Badnje veče i sutrašnji Božić, uz tradicionalni pozdrav „Mir Božiji, Hirstos se rodi“ !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati