OBRT U PREDMETU O DOKTORATU MINISTRA SINIŠE MALOGA – INFO

Već sedam godina se vodi debata o spornom doktoratu SNIŠE MALOGA.

Konačno PREDMET JE DOBIO EPILOG I TO JE DANAS ODLUČENO na nivou odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu koji je priznao da je postupak u predmetu doktorata ministra Siniše Malog bio nezakonit.

Prethodno je Upravni sud poništio odluku o doktoratu Siniše Malog i vratio predmet Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na ponovno odlučivanje.

Dakle, 23. Juna 2021. Upravni sud doneo je presudu kojom je poništio rešenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu kojim je utvrđeno neakademsko ponašanje prilikom izrade doktorske disertacije Siniše Malog, a danas je predsednik odbora Univerziteta u Beogradu Vuk Radović odbacio žalbu rektorke Ivanke Popović protiv odluke naučno-nastavnog veća Fakulteta organizacionih nauka kao nedozvoljenu.

NNV FON-a nije utvrdilo da je Siniša Mali izvršio plagijat, a danas je sam Univerzitet potvrdio da Siniša Mali nije izvršio plagijat svoje doktorske disertacije, sa čim je kako se navodi, dokazano ono što je ministar Siniša Mali od početka tvrdio – da su činjenice na njegovoj strani, a da je postupak vođen suprotno bilo kom propisu i normi, sve u cilju političke i lične diskreditacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati